Kiến thức

Ý tưởng đột phá

single-image
 
1. Sổ ghi chép giao dịch toàn cầu

Bây giờ, hãy tưởng tượng tôi và bạn cùng chơi một trờ như sau:
  • Cả thế giới chỉ có tôi và bạn mà thôi
  • Bạn là chủ một cửa hàng thực phẩm và hiện tại bạn có 1 tỷ đồng tiền mặt
  • Tôi là chủ một của hàng đồ uống và hiện tại tôi có 2 tỷ đồng tiền mặt
  • Chúng ta sẽ sử dụng một cuốn sổ ghi chép chung. Cùng nhau xác nhận ghi lên đó dòng đầu tiên:
 
"Bạn: 1 tỷ đồng – Tôi: 2 tỷ đồng" 
 
Sau đó, chúng ta sẽ đốt sạch số tiền mặt chúng ta đang có. Ngày hôm sau, tôi cần mua số lượng lớn thực phẩm từ bạn giá trị 1 tỷ đồng. Việc mua bán hoàn thành. Dòng tiếp theo sẽ viết thế này:
 
"Bạn: 2 tỷ đồng – Tôi: 1 tỷ đồng (Tôi –> Bạn: 1 tỷ đồng)"
 
Chúng ta có thể làm tương tự như thế cho các giao dịch, trao đổi tiếp theo. Bạn thấy không? Tôi và bạn không hề cần tới một tờ tiền nào để mua bán cả, chỉ cần 1 cuốn sổ như vậy thôi.
 
Bây giờ, hãy tưởng tượng, cả thế giới cũng làm như thế, cùng chơi trò này. Thất đáng kinh ngạc! Chúng ta không cần đến một tờ tiền nào hết mà việc trao đổi mua bán vẫn diễn ra bình thường. Chỉ cần một cuốn sổ chung cho cả thế giới mà thôi. Nó có thể hiểu đơn giản như một tờ hóa đơn hay một tài khoản ngân hàng vậy. Đó là một ý tưởng tuyệt vời và vĩ đại! Từ đó, khái niệm cuốn sổ cái phân tán ra đời, Distributed ledger technology - DLT hay chúng ta vẫn thường gọi là Blockchain

ledger blockchain sổ cái phân tán

2. Sự khác biệt về cảm giác
 
Khi tiêu sài bằng tiền mặt, chúng ta thường chi tiêu một cách dè dặt hơn, bởi trong nhận thức, chúng ta cảm giác được cái gì đó mất đi. Nhưng nếu chi tiêu bằng thẻ hoặc tài khoản ngân hàng, đa số thường sẽ tiêu sài thoải mái, thậm chí hoang phí hơn. Chúng ta ít cảm giác được mất đi một thứ gì đó. Sự thay đổi về cảm giác này cực kỳ quan trọng, tạo ra hiệu ứng lớn lao.
 “Thứ bạn cho rằng nó không thực, khi nó mất đi, bạn thường không cảm thấy luyễn tiếc”

Vậy, giá trị thực sự của "giá trị là gì", làm sao để chúng ta lĩnh hội nó?

Bài tiếp: "Sự lĩnh hội về giá trị"
 
Liên hệ với đội ngũ Coiner tại: https://t.me/Coiner_VN
"One Vision, One Identity, One Community. All of Cryptocurrencies life" 
 

Tin cùng chủ đề

Bản tin ngẫu nhiên cho bạn